LY GIẤY 3 oz (90ml)

Mã sản phẩm: PC-03-PE
Giá: 0 VNĐ
Kích thước: 56 x 40 x 54 mm
Tráng 2 màng PE
Quy cách đóng gói: 2000 cái/thùng

Thông tin chi tiết

LY GIẤY 3 oz (90ml)
Kích thước: 56 x 40 x 54 mm
Tráng 2 màng PE
Quy cách đóng gói: 2000 cái/thùng

Sản phẩm cùng loại

090 3391 226
https://www.youtube.com/channel/UCYvT5obcI5AqSFS-0kdGxwA
https://www.facebook.com/kimmycodien/